Çevre Politikamız

Tirebolu Makina A.Ş. , pnömatik – mekanik taşıma, depolama, dozajlama, bigbag boşaltma – doldurma, çuval – torba boşaltma, silobas – kamyon – gemi yükleme ve doldurma körükleri, silo ekipmanları, karıştırıcı – mikser ve benzeri endüstriyel ürün ve sistemlerin projelendirilmesi – tasarımı -imalatı ve montaj konularında faaliyet gösteren mühendislik tabanlı bir işletmedir.

Tirebolu Makina A.Ş. olarak çevrenin korunması temel değerlerimizdendir. Bu konuda yapılacak çalışmalarda tüm bireylerimize eğitimler vererek farkındalık oluştururuz. Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini uygular, performansı artırmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için hedefler belirleriz. Yarınlara miras bırakabileceğimiz tek varlığımız olan çevreyi korumak noktasında aşağıdaki aşamaları uygularız:

  • İşletmemizde oluşan bütün atıkları belirleriz,
  • Her atık için çevre etki-boyutlarını tespit ederiz,
  • Atıklarımızın çevreye verebileceği zararları minimize etmek için eylem planları hazırlarız,
  • Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde eylemlerimizi ve hedeflerimizi sürekli geliştirerek devamlılığı sağlarız,
  • Düzenli olarak yapılan eğitimlerle paydaşlarımızın bilinçlenmesini ve çevre koruma faaliyetlerine katkıda bulunmasını sağlarız.

Tirebolu Makina A.Ş. Yönetimi çevrenin korunması faaliyetlerini yürütmek üzere gereken desteği sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

Back to top of page