ISG Politikamız

Tirebolu Makina A.Ş., pnömatik – mekanik taşıma, depolama, dozajlama, bigbag boşaltma – doldurma, çuval – torba boşaltma, silobas – kamyon – gemi yükleme ve doldurma körükleri, silo ekipmanları, karıştırıcı – mikser ve benzeri endüstriyel ürün ve sistemlerin projelendirilmesi – tasarımı -imalatı ve montaj konularında faaliyet gösteren mühendislik tabanlı bir işletmedir.

Tirebolu Makina A.Ş. olarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması temel değerlerimizdendir. Bu konuda yapılacak çalışmalarda tüm bireylerimize eğitimler vererek farkındalık oluştururuz. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini uygular, performansı artırmak ve süreli gelişmeyi sağlamak için hedefler belirleriz. Çalışanlarımızın ve üçüncü şahısların en değerli varlığı olan sağlıklarını korumak için aşağıdaki aşamaları uygularız:

  • Konusunda uzman olan iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, çalışanlarımız ve yönetim kadromuzdan oluşan bir ekiple çalışmalarımız sırasında meydana gelebilecek tehlikeler için risk analizi yaparız.
  • Risk analizinde geçen her madde için gereken önlemleri alarak riskleri minimize ederiz,
  • Tüm birimlerimizden aldığımız verilerle riskleri güncelleriz ve sürekli gelişim sağlarız. Bu bağlamda hedefler koyar ve hedeflerimizi izleriz.
  • Düzenli olarak yapılan eğitimlerle paydaşlarımızın bilinçlenmesini; İş Sağlığı ve Güvenliği standartları ile yasal mevzuatların gereklerine uygun çalışmayı sağlarız.

Tirebolu Makina A.Ş. Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere gereken desteği sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

Back to top of page