Kalite Politikamız

Başladığımız her projede öncelikli olarak müşterimizin beklentilerini anlayıp, ihtiyaca en uygun çözümü hazırlarız. Mühendislik verileri ile inşa edip ulusal ve uluslararası standartlar, direktifler, yönetmeliklerde vb. dokümanlarda belirtilen kriterleri göz önüne alarak devam ettiğimiz süreçlerimizin her aşamasında kaliteyi gözeterek müşteri memnuniyetini hesaplamak işletmemizde bulunan her bireyin sorumluluğudur. Sürekli iyileştirme ve devamlı paydaş memnuniyeti için kalite hedefleri belirler ve bunları izleriz. Böylece müşterilerimiz nezdinde en değerli tedarikçi imajımızı sürdürürüz.

Back to top of page