Teknik

Katı akışkanların (çimento, kalsit, alçı,, buğday, mısır) işlendiği tesislere depolama ürünleri (silo, bunker), ambalaj açma ürünleri (big bag boşaltma, torba açma, çuval açma vb.) araca yükleme sistemleri (silobas yükleme körüğü, açık kasa kamyon yükleme körüğü, dolum şutu), silo ekipmanları (silo üzeri filtre, silo üzeri emniyet ventili, silo seviye sensörü, basınç sensörleri, bin activator), helezonlar, pnömatik (havalı) taşıma sistemleri gibi çözümler sunuyoruz. İster yeni bir tesis kurma aşamasında, ister mevcut tesiste revizyon yapmak durumunda olun ihtiyacınız olan her konuda bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Bildiklerimizi paylaşmaktan, tecrübelerimizi aktarmaktan, size de çözüm sunmaktan memnun oluruz.

Çimento sektörü; başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum, demir oksitlerini içeren hammaddelerin teknolojik metotlarla sinterleşme derecesine kadar pişirilmesi ile elde edilen yarı mamül madde “klinker”in, tek veya daha fazla cins katkı maddesi ile öğütülmesi yoluyla üretilen hidrolik bağlayıcıları içeren bir sektördür.

Çimentonun Elde Edilmesi

Portland çimento klinkeri esas olarak kalker ve kilin uygun oranlarda karıştırılması ve döner fırında yüksek sıcaklıkta sinterleşmeye kadar kızdırılmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla klinker kabaca CaO, SiO2 , Al2O3 ve Fe2O3 bileşenlerinden oluşmaktadır. Çimento üretimi sırasında priz ayarlayıcısı olarak bir miktar alçıtaşıda (CaSO42H2O) katılmaktadır. Ancak Portland çimentosu içinde her bir bileşenin kütlesel oranının belli sınırlar içinde tutulması zorunludur. Klinker bileşiminde bulunan bu oksitler, stokiometrik değerlere, klinkerin fırında kızdırılma sıcaklığına ve fırın çıkışında soğutma derecesine bağlı olarak değişik oranlarda kalsiyum silikat ve alüminyum silikat bileşiklerini oluştururlar. Çok çeşitli çimento olmasına rağmen bu gün dünyada en çok üretilen Portland çimentosu üretimini sağlayan en uygun kayaç marnlı kalker (killi kireçtaşıdır). Fakat her yerde uygun kimyasal bileşimdeki kayacı bularak tek hammaddeden çimento klinkeri yapmak mümkün değildir.

Çimento Hammaddeleri

Bunun için çeşitli kimyasal bileşimdeki kayaçlar kullanılır. Başlıca kullanılan çimento hammaddeleri kireçtaşı, marn, kil, kiltaşı, şeyl, killi şistden ibarettir. Bunların dışında hammaddelerin karışımını düzenlemek için demir cevheri, pirit külü, silisli kum, kumtaşı, boksit, diyasporit, alüvyon kili gibi maddeler kullanılır. Ayrıca kireçtaşının öğütülmesi sırasında alçı- taşı (jips) pozolanik maddeler ve tras ile yapay olarak elde edilen yüksek fırın curufu, uçucu killer kullanılır. Beş adet çimento hammadde grubu bulunmaktadır. I. Grup: Karbonatlı hammaddeler; marnlı kalker, marn, kalker (kireçtaşı), tebeşir ve mermer. II. Grup: Killi hammaddeler, kil ve kiltaşı, şeyl, curüf, uçucu küller, killi şist, alüminyum cevheri atıkları ve kaolin. III. Grup: Silisli hammaddeler, kum, kalsiyum silikatlar, kuvarsit, diyatomit, pozolanik topraklar. IV. Grup: Demirli hammaddeler, demir cevheri (genellikle hematit), pirit külü ve demir oksit. Portland çimentosu yapımında kullanılan ana hammadde klinkerin kimyasal bileşimine en uygun olan % 75-76 CaCO3 içeren marnlı kalkerdir (killi kireçtaşı). Marnlı kalkerin bulunmadığı durumlar da kalker ve kil ana hammadde olarak kimyasal bileşimlerine göre ham karışımların teorik formüllerinden belirlenen miktarlarda karıştırılarak çimento yapılır. Düzenleyici olarak demirli, silisli maddeler katılmaktadır.

İdeal Klinkerin Yüzde Bileşimleri ve Oksitlerin Birbirine Oranı

Çimento Üretim Aşamaları

Çimento üretimi sırasında belli aşamalardan geçmektedir. Şekilde görülen çimento üretim şemasına göre;

aşamada ocaklardan patlatılarak çıkarılan çeşitli hammaddeler nakil araçlarına yüklenerek kırılmak üzere konkasörlere taşınır.
2. aşamada konkasörlerde kırılan hammaddeler ayrı ayrı stoklanır.
3. aşamada stoklardan alınan hammaddeler belli oranlarda karıştırılarak farin değirmenlerinde öğütülür.
4. aşamada Farin adını alan karışım pişirilmek üzere farin stoklarında stoklanır.
5. aşamada ön ısıtıcılardan geçirilerek döner fırına sevk edilen farin yaklaşık 1400-1450 0C sıcaklıkta pişirilir.
6. aşamada döner fırından klinker olarak çıkan yarı mamül ürün soğutucuda soğutularak klinker stok holünde stoklanır. Alçıtaşı ve üretilecek çimento cinsine uygun katkılarla çimento değirmenlerinde öğütülür.
7. aşamada çimento cinslerine göre ayrı silolarda stoklanan çimento, torbalı ve dökme çimento olarak satışa sunulur.
Çimento Üretim Şeması

Çimento Çeşitleri

Türkiye’de standardı olan çimento tipleri 5 çeşittir.

1- Portland çimentolar
2- Portland kompoze çimento
3- Yüksek fırın cüruflu çimento
4- Pozzolanik çimento
5- Kompoze çimento

ÇİMENTO
Çimentonun depolanması, Pnömatik ve mekanik sistemler ile taşınması, dozajlanması, big bag – çuval – torba – liner bag- silobas- kamyon – vagon ile gelen çimentonun boşaltılması, doldurulması ve ilgili proseslere aktarılması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ İÇİN ÜRETİLEN BAŞLICA SİSTEMLER
Çimento Depolama Siloları
Çimento Taşıma, Doldurma ve Boşaltma Sistemleri
Çimento Silo Filtreleri ve Çimento Filtreleri
Silobas – Kamyon – Vagon – Gemi Yükleme ve Dolum Körükleri
Çimento Helezonları
Bigbag Boşaltma ve Dolum Sistemleri
Çuval – Torba Boşaltma Sistemleri
Çimento Dozajlama Sistemleri, gibi çimento sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarını gidermektedir.

Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips (CaSO4 + 2H2O ) denir. Susuz kalsiyum sülfat ise anhidrit (CaSO4) olarak adlandırılır. Alçı yapımında kullanılan alçıtaşı (jips), çoğunlukla beyaz ve yumuşak bir mineral olup, özgül ağırlığı 2,3, sertliği 1,5 – 2 civarındadır. Asitlerden etkilenmez, suda az çözünür.

ALÇININ ÖZELLİKLERİ
Yanmazlık
Isı yalıtımı
Hafiflik
İşleme ve onarım kolaylığı
Yüzeye nefes aldırma
Bakteri üretmeme
ALÇI SEKTÖRÜN FAALİYET ALANI
Ham jips, beyaz boya ( Mineral white = terra alba ) ve dolgu maddesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır.
Ham jips çimento sanayiinde priz almayı geciktirir.
Nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırır.
Alçı, tıpta cerrahide ve dişçilikte kullanılır.
Alçı vitrifiye malzemelerde, porselende ve kiremit üretiminde kalıp aşamasında kullanılır.
Kimya sanayiinde amonyum sülfat, kükürt, kükürt okside ve sülfat asidi elde etmek için kullanılır.
Mamul alçı inşaat ve prefabrik inşaat malzemelerinin başlıca girdisidir.
Alçının inşaatta kullanım yeri çok çeşitlidir.
Son yıllarda sıcak ve soğuk yalıtım maddesi, ses izolatörü ve rutubeti de ayarlayan bir düzenleyici olarak kullanılmaktadır.

ALÇI
Alçının depolanması, Pnömatik ve mekanik sistemler ile taşınması, dozajlanması, big bag – çuval – torba – liner bag- silobas- kamyon – vagon ile gelen alçının boşaltılması, doldurulması ve ilgili proseslere aktarılması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

ALÇI SEKTÖRÜ İÇİN ÜRETİLEN BAŞLICA SİSTEMLER
Alçı Depolama Siloları
Alçı Taşıma, Doldurma ve Boşaltma Sistemleri
Alçı Silo Filtreleri ve Alçı Filtreleri
Silobas – Kamyon – Vagon – Gemi Yükleme ve Dolum Körükleri
Alçı Helezonları
Bigbag Boşaltma ve Dolum Sistemleri
Çuval – Torba Boşaltma Sistemleri
Alçı Dozajlama Sistemleri, gibi alçı sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarını gidermektedir.

Kalsit; kimyasal formülü CaCO3, kristal tane boyutu 1 mm – 10 cm arasında olan kireçtaşının yapıtaşı olan bir mineraldir. Mohs sertlik çizelgesine göre sertliği 3 ve özgül ağırlığı 20 °C’da 2.7gr/cm³ ve çözünürlüğü 25 °C’da 0.0015 gr/cm³ tür. Kolay kırılır, cam parıltılı, doğada yarı saydam ve mat olarak bulunur. Asitte eriyerek CO2 kabarcıkları çıkarır. Saf olanlarının bileşiminde %56 CaO, %44 CO2 ve beraberinde birlikte bulunduğu kayaç ve minerallere bağlı olarak az da olsa Mg, Fe, Mn, Zn, Sr, Cu, Pb, Co, Ba, Cr ve As bulunabilir.
Safsızlıkları oksit olarak MgO, SiO2, Al2O3, Na2O, TiO2 ve P2O2 olup, kullanıldığı sanayii dalına göre kaliteyi olumsuz etkiler.
Kalsitin Kullanım Alanları
BOYA
Boya sanayinde beyazlık açısından zengin içeriği sebebi ile temel titanyum dioksit gibi çok pahalı pigmentlerin daha az kullanılmasını sağlar, çeliğin aşınmasını önlemek ve tek katta kalın film elde etme, su ve kimyasallara boyanın dayanıklılığını artırmak için dolgu olarak kullanılır.

Boya sektöründe yaygın olarak 1, 3, 5, 20, 40 mikron boyutlarında kuru öğütülmüş kalsit kullanmaktadır. Boya sektörünün en fazla talep ettiği ürün grubu ise 3 ve 5 mikronluk ürünlerdir. İç ve dış kaplamada kullanılan su bazlı inşaat boyalarında %30 – 50 oranında kalsit kullanılmaktadır.Kalsitin Kullanıldığı Boya Türleri

İç ve Dış Cephe Boyaları
Endüstriyel Boya
Toz Boyalar
Yol Çizgi Boyaları
Astarlar
Mürekkep
Mobilya Tutkalı

PLASTİK
Kalsit plastik mobilya, boru, otomotiv v.b. bir çok plastikten mamul ürün üretiminde gerek doğal öğütülmüş gerekse kaplanmış halde kullanılmaktadır. Kaplama çoğunlukla stearik asitle bazen de kalsiyum stearatla yapılmaktadır.Polypropilen (PP), Polyamid (PA), Termoplastik (TPES) ve PVC reçineleri esas itibariyle kalsitin dolgu olarak kullanıldığı plastiklerdir. Plastik sektöründe başta kalsit olmak üzere benzeri dolgu maddelerinin kullanımı her yıl giderek artmıştır. Rengi, kimyasal safsızlığı, ucuzluğu ve bir çok nedenle dolgu olarak kalsit kullanılmaktadır.
Kalsitin kullanıldığı Plastik türevli üretimler
PE/PP/PVC dolgulu ürünler
Plastik Poşet ve streç film
Kablo
Boru
Kauçuk
Pencere / Profil
Lambri
Perde Rayı
Bahçe Mobilyaları
Oto Paspas

YAPI KİMYASALLARI / MASTİK / YALITIM VE İZOLASYON ÜRETİMİNDE
Yapı kimyasalları Üretiminde kalsit;

Kalsit, farklı fiziksel niteliklerde üretilebilmesi ve yoğunluğu nedeni ile Yapı Kimyasalları sektöründe Derz dolgu (fuga), Mineral sıva harcı, Seramik Yapıştırıcıları, Mastik vb.bir çok alanda kullanılan önemli bir dolgu maddesidir.
Kalsitin yağ emmesi düşüktür, girdi tasarrufu sağlar.
Kalsit ürün kalitesine doğrudan etki eder.
Derzin kuruması gecikir ve kap ömrü uzar.
Dış Cephe Mineral sıva harcında ince dolgu olarak kullanılır.
Mineral sıvaya dekoratif görüntü sağlar.
Tutunma gücü yüksektir, güçlü seramik yapıştırıcılar üretilir.
Üretim maliyetini düşürür, üreticinin rekabet gücü artar.
Mastik Üretiminde

Mikronize Kalsit; Akrilik Mastik üretiminde yüksek miktarda dolgu olarak kullanılmakta olup, yüksek beyazlığı ve düşük sarılık değeri sayesinde mastik üretimine olumlu katkılar sağlayan ve üretim maliyetini optimize eden bir endüstriyel mineraldir.
Yalıtım ve İzolasyon Üretiminde

Kalsit; Yalıtım sektörünün önemli bir dolgu maddesidir. Isı ve su yalıtım malzemesi olan Membranın üretiminde, otomotiv sektöründe ses izolasyonu sağlayan plakaların ve taban halı üretiminde, beyaz eşya sektöründe ses izolasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kalsit son yıllarda sessiz asfalt , taş mastik asfalt üretiminde de dolgu maddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

TEKSTİL
Kalsit ;otomotiv ve tekstil sektörlerinde dolgu maddesi olarak yüksek miktarda kullanılmakta, yoğunluğu itibari ile üreticilerin maliyetlerini optimize etmektedir.

Kalsitin kullanıldığı alanlar

Otomotiv taban halısı üretimi
Otomobil paspası
Suni Deri içerisinde dolgu
Leke tutmaz kumaş ( kaplı kalsit)
Ev Halısı altındaki latex içi dolgu
Polyester keçe
Bagaj Havuzu

GIDA
Kalsit; inorganik mineral olması , kimyasal saflığı ,içerdiği yüksek kalsiyum karbonat sayesinde insan sağlığına zararı olmayan bir mineraldir. Hayatımızın her alanında yer alan Kalsit, soframıza giren birçok besin kaynağı içerisinde gerek doğal gerekse üretim esnasındaki uygulamalar ile yer almaktadır. Kalsit; Ciklet, Bisküvi , Ekmek mayası, bitki ilacı, hayvan yemi, toprak gübresi vb. alanlarda yoğun miktarda kullanılmaktadır.

DETERJAN
Kalsit; yüksek beyazlık değerine sahip olduğundan ve yoğunluğundan dolayı özellikle krem deterjan üretiminde ana dolgu maddesi olarak kullanılır. Kalsit ayrıca farklı inceliklerde üretilerek sıvı deterjan ve ovmalı deterjan üretiminde kullanılabilir.

TARIM
Kalsit ; Asit özellikli topraklardan iyi ürün almak için toprağa ilave edilerek kullanılır. Kalsit ilave edilen topraktaki organizmaların yaşamı düzelir ve pH seviyesi 6-7,5 civarındadır. Kalsit aynı zamanda bitki besleyicisidir. Ekilen toprakta kaybedilen kalsiyum tuzlarının yerine gübre olarak da kullanılır.

İLAÇ
Kalsit; içerdiği zengin kalsiyum karbonat sayesinde en çok mide ilaçlarında kullanılır. Mide ilacında kullanılan kalsitlerin çok ince boyutlarda olması ve demir içermemesi gerekmektedir.

KAĞIT
Dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılır. Böylece yüzey sertlenir, düzlenir ve renk düzgünlüğü olur. Diğer kimyasal değerler kağıt türüne göre değişir. Beyazlık en az %94, boyut kullanım yerine göre 1 – 100 mikron olmalıdır. Yağ emme özelliğinden dolayı mürekkebin hızlı kurumasını sağlar ve böylece gazete, dergi ve kaliteli kağıt imalinde kullanılır. Sigara kağıdında ise dolgu maddesi olarak kullanılır.

DİĞER SEKTÖRLER
Hayatımızın birçok alanında bulunan Kalsit bir çok farklı sektörde de kullanılmaktadır.

Kaynak Elektrotu
Diş Macunu ve Diş pastası
Kozmetik/ Temizlik Kağıdı
Sabun
Mürekkep
Flotasyon
Tarihi Eser temizlik
PVC Kenar Bandı

KALSİT
Kalsitin yukarıda belirtilen sektörlerde kullanılması için işletmelere hizmet sunar. Kalsitin depolanması, Pnömatik ve mekanik sistemler ile taşınması, dozajlanması, big bag – çuval – torba – liner bag- silobas- kamyon – vagon ile gelen kalsitin boşaltılması, doldurulması ve ilgili proseslere aktarılması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 °C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.
Kireçtaşları, tabii kireç taşı ve dolomatik kireç taşı olmak üzere iki çeşittir.
Tabii kireç taşı: Tabii kireç taşı, bileşiminde kütlece en az %90 oranında kalker (kalsiyum karbonat, CaCO3) bulunduran tortul bir kayaçtır.
Dolomatik Kireç Taşı: Dolomatik kireç taşı, bileşiminde kalsiyum karbonat (CaCO3) yanında kütlece %10-%35 oranında magnezyum karbonat (MgCO3) bulunduran tortul bir kayaçtır.
Birinci gruptan elde edilen kireç beyaz renklidir. İkinci gruptan elde edilen ise esmerdir ve dayanımı nispeten daha yüksektir.
Kireci, içerisindeki kil miktarına bağlı olarak, yalnız havada katılaşma gösteren hava kireci (yağlı kireç), hem havada hem de suda katılaşma gösteren su kireci (hidrolik kireç) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

SÖNMÜŞ KİREÇ (KALSİYUM HİDROKSİT)
Sönmemiş Kirecin su ile söndürülmesiyle SÖNMÜŞ KİREÇ (kalsiyum hidroksit) elde edilir. Sönmüş Kireç, akışkan ve toz formda olan, birçok amaç için kullanılabilen pratik ve verimli bir üründür. Bu işlem “söndürme” olarak da isimlendirilir.

SÖNMÜŞ KİREC’İN KULLANILDIĞI SEKTÖRLER VE KULLANIM AMACI
İnşaat

Yol yapımında killi zeminlerin stabilizasyonunda,
Sıcak asfaltta çok yönlü fayda sağlayan asfalt katkısı olarak,
Gazbeton üretiminde,
Kalsiyum silikat tuğla üretiminde,
Beton blok ve elemanlar üretiminde ürünün sağlamlığını artırmada,
Harç ve sıva yapımında bağlayıcı ve sıvaya işlenebilirlik vermek için badana olarak kullanılır.

Madencilik

Bakır, kurşun, çinko gibi cevherlerin flotasyonunda Ph ayarlayıcı ve pirit bastırıcı olarak,
Demir cevheri konsantrelerinin peletlenmesinde bağlayıcı olarak ve kendinden cüruflu pelet üretiminde kullanılır.

Metal

Altının siyanürleme yöntemi ile kazanımında Ph ayarlayıcısı olarak kullanılır.

Kağıt Sanayi

Kağıt endüstrisi atık sularındaki katıların çöktürülmesinde, filtrasyon yardımcısı olarak, alkol, kalsiyum lignosulfanatın geri kazanımında kullanılır.

Kimyasallar

Sönmüş kireç ve klor gazının reaksiyonu ile kalsiyum hipo klorit üretiminde,
Sitrik asitin rafinasyonunda,
Kirecin organik veya inorganik asitlerle reaksiyonu neticesinde çeşitli kimyasalların üretiminde,
Krom kimyasalların üretiminde nötrleştirici olarak, etilen veya propilen glikolin üretiminde, glikoz ve dekstrinin konsentrasyonunda, adsorbent ve desikkant olarak çeşitli kimyasal proseslerde kullanılır.

Baca Gazı Arıtma

Yaş ve kuru desülfürizasyon yöntemi ile baca gazındaki kükürt oksitlerin (SO2, SO3) temizlenmesinde,
Evsel atıkların yakılmasıyla baca gazında oluşan HCI’ın temizlenmesinde,
Aktif karbonlarla birlikte baca gazındaki bazı ağır metallerin indirgenmesinde kullanılır.

İçme Suyu Arıtma

Karbonat sertliğinin giderilmesinde, kireç/soda prosesinde karbonat sertliği dışındaki sertliğin giderilmesinde,
Asidik suların nötrleştirilmesinde, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte sudaki katı partiküllerim çöktürülmesinde,
Suyun Ph değerini yükseltip sudaki bakteri ve bazı virüsleri yok etmekte kullanılır.

Atık Su Artıma

Evsel atık suların arıtmasında, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte katı maddelerin çöktürülmesinde, fosfor ve azotun giderilmesinde,
Endüstride, asit ihtiva eden suların nötrleştirilmesinde, demir, krom gibi metal iyonların çöktürülmesinde, pancar şekeri fabrikalarında proses suyunun berraklaştırılmasında kullanılır.

KİREÇ
Kirecin depolanması, Pnömatik ve mekanik sistemler ile taşınması, dozajlanması, big bag – çuval – torba – liner bag- silobas- kamyon – vagon ile gelen çimentonun boşaltılması, doldurulması ve ilgili proseslere aktarılması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

KİREÇ SEKTÖRÜ İÇİN ÜRETİLEN BAŞLICA SİSTEMLER
Kireç Depolama Siloları
Kireç Taşıma, Doldurma ve Boşaltma Sistemleri
Kireç Silo Filtreleri ve Kireç Filtreleri
Silobas – Kamyon – Vagon – Gemi Yükleme ve Dolum Körükleri
Kireç Helezonları
Bigbag Boşaltma ve Dolum Sistemleri
Çuval – Torba Boşaltma Sistemleri
Kireç Dozajlama Sistemleri, gibi çimento sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarını gidermektedir.

Bentonit, bir diğer adıyla alüminyum silikat, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır

Bentonitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden çok farklıdır ve değişik türleri bulunmaktadır. Kimyasal özelliklerine göre başlıca iki gruba ayrılır:

Sodyum Bentoniti: Genelde ağırlıklı olarak sondaj bentoniti ve döküm bentoniti şeklinde işlenir ve kullanılır.

Kalsiyum Bentoniti: Özellikle ağartma toprağı olarak işlenir ve kullanılır.

Kalsiyum bentoniti su ile temasta kendi hacminin 2-3 katı kadar şişer ancak bu oran sodyum bentonitinde 8 – 10 kata kadar ulaşabilmektedir. Rengi beyaz, gri, sarı, pembe, yeşil, olabilir.

Bentonit

Bentonitin depolanması, Pnömatik ve mekanik sistemler ile taşınması, dozajlanması, big bag – çuval – torba – liner bag- silobas- kamyon – vagon ile gelen bentonitin boşaltılması, doldurulması ve ilgili proseslere aktarılması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Bentonit Sektörü İçin Üretilen Başlıca Sistemler

Bentonit Depolama Siloları
Bentonit Taşıma, Doldurma ve Boşaltma Sistemleri
Bentonit Silo Filtreleri ve Bentonit Filtreleri
Silobas – Kamyon – Vagon – Gemi Yükleme ve Dolum Körükleri
Bentonit Helezonları
Bigbag Boşaltma ve Dolum Sistemleri
Çuval – Torba Boşaltma Sistemleri
Bentonit Dozajlama Sistemleri, gibi bentonit sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarını gidermektedir.

PVC, yaygın deyimi ile ”vinil” , (Poli Vinil Clorür) kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve petrol (veya doğalgaz) ile tuz’dan petrokimya tesislerinde üretilen, formülü -(CH2-CH2) olan bir polimer türüdür. Bu polimer, çeşitli katkı maddeleri ile harmanlandıktan sonra yüksek sıcaklıklarda şekillendirilerek plastik haline getirilir ve kullanılır. PVC, polimer zincirinde klor otomu taşıyan ender termoplastiklerdendir. Klor içermesi nedeni ile PVC’nin alev alma sıcaklığı yüksektir, alev tutuşduğunda kendiliğinden hemen söner. PVC çok yüksek sıcaklarda termal olarak kolaylıkla bozulur ve korrozif bir gaz olan hidroklorik asit çıkartır. PVC, diğer polimerlere kıyasla daha fazla miktarda ve çeşitte katkı maddesi ile karıştırılabilir. Bu nedenle de, PVC plastik malzemenin maliyeti nispeten düşüktür; genel ve çok amaçlı kullanım sağlar. PVC, Polietilen’i takiben en çok kullanılan bir polimer türüdür.

Kullanım Alanları

Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları, pis su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları, çeşitli yapı malzemeleri (kapı, pencere doğramaları, panjur imali) döşeme kaplamaları ve suni deri imalinde kullanılır.

PVC

PVC’nin depolanması, Pnömatik ve mekanik sistemler ile taşınması, dozajlanması, big bag – çuval – torba – liner bag- silobas- kamyon – vagon ile gelen PVC’in boşaltılması, doldurulması ve Ekstrüder ve Enjeksiyon makinelerine beslenmesi aktarılması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

PVC Sektörü İçin Üretilen Başlıca Sistemler

PVC Depolama Siloları
PVCTaşıma, Doldurma ve Boşaltma Sistemleri
PVC Silo Filtreleri ve Bentonit Filtreleri
Silobas – Kamyon – Vagon – Gemi Yükleme ve Dolum Körükleri
PVC Helezonları
Bigbag Boşaltma ve Dolum Sistemleri
Çuval – Torba Boşaltma Sistemleri
PVC Dozajlama Sistemleri, gibi PVC sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarını gidermektedir.

Çelik borularda standart boru çaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

ANMA ÇAPI    (mm)
DIŞ ÇAP(mm) CİDAR KALINLIĞI(mm) İÇ ÇAP  (mm)
1/2″ DN 15 21,3 2,8 15,7
3/4″ DN 20 26,9 2,9 21,1
1″ DN 25 33,7 3,4 26,9
1 1/4″ DN 32 42,4 3,6 35,2
1/2″ DN 40 48,3 3,7 40,9
2″ DN 50 60,3 3,9 52,5
1/2″ DN 65 73.0  5.20 62,6
3″ DN 80 88,9 5,5 77,9
4″ DN 100 114,3 6 102,3
5″ DN 125  141.0 6,6 127,8
6″ DN 150 168,3 7,1 154,1
8″ DN 200 219,1 8,18 202,74
12″ DN 300 323 9,5 304
16″ DN 400 406 9,5 387
18″ DN 450 470 9,5 451
Back to top of page